AxerisNasze usługiSpecjalizacjaNowości i wydarzeniaSkontaktuj się z namiMapa strony
Axeris Audit & Advisory
Profesjonalizm jest naszą pasją
Audyt
Doradztwo
Metodologia
Audyt

- Badanie sprawozdań finansowych (skonsolidowanych i jednostkowych) zgodnie z
           - ustawą o rachunkowości
           - Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej IAS/IFRS lub innymi lokalnymi standardami
           - Przekształcanie sprawozdań finansowych dla celów IAS/IFRS
           - Wdrożenie IAS/IFRS
- Przeglądy sprawozdań finansowych m.in. dla celów raportowania do Grupy
 

- Usługi poświadczające
           - zakładanie spółki lub podwyższanie kapitału zakładowego
           - wycena akcji / udziałów
           - badanie planu połączenia lub przekształcenia spółki

- Usługi atestacyjne
           - audyty projektów programów unijnych
           - badanie informacji finansowych o otrzymanych subwencjach oraz poniesionych wydatkach.

kontakt@axeris.pl 


 
AxerisNasze usługiSpecjalizacjaNowości i wydarzeniaSkontaktuj się z namiMapa strony